Analýza rizika zákazníka a rizika pohľadávky

  • analýza finančnej sily zákazníka
  • analýza veriteľského rizika zákazníka
  • analýza vecného bremena majetku zákazníka
  • analýza vlastníckych pohybov vlastníkov firiem a konateľov