Účtovník - Účtovníčka

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Vykonávanie všetkých činností účtovníka podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Vysokoškolské, prípadne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru so zameraním na účtovníctvo.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď