Redaktor a editor odborného firemného časopisu

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Starostlivosť o obsah a náplň časopisu, starostlivosť o jeho formu (tlačenú a elektronickú formu časopisu), zabezpečovanie tlače a distribúcie časopisu.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu. Potrebná znalosť anglického jazyka.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď