Operátor Databázy

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Práca s Databázou firiem, napĺňanie Databázy, aktualizácia údajov.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Stredoškolské vzdelanie.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď