Kontrahent, Kontraktor

Opis pracovnej pozície:
Vyhľadávanie zákazníkov pre klientov našej spoločnosti a uzatváranie obchodných zmlúv v mene klientov našej spoločnosti a potenciálnym zákazníkom klienta.

 

Požadovaný stupeň vzdelania:
Vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým prípadne technickým zameraním.

 

Ďalšie požiadavky:

Potrebná znalosť anglického jazyka. Vítaná znalosť nemeckého a ruského jazyka. Ovládanie PC, internetu, sociálnej siete Facebook, obchodné zručnosti, komunikácia.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď