Internet Marketing, SEO špecialista

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Vytváranie marketingových nástrojov a propagácie firmy na internete a sociálnych sieťach,  práca s portálmi, webovou prezentáciou, sociálnymi sieťami, vyhľadávačmi. Úprava, údržba a aktualizácia webovej prezentácie.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na marketing. Potrebná znalosť anglického jazyka.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď